Przejdź do treści
Bądźmy w stałym kontakcie!

Blog Biznes Misja powstał w celu promowania przedsiębiorczości, pokazywania ścieżek osiągania sukcesu i przedstawiania praktycznych porad od osób, które osiągnęły sukces. Autorem bloga jest Łukasz Smolarski, twórca kanału Biznes Misja. Kontakt: businessmisja@gmail.com.

Dane osobowe i pliki cookies

Blog Biznes Misja używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej bloga, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są dla prawidłowego działania bloga i jego funkcji, w celu dostosowania zawartości bloga do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania z bloga oraz w celach statystycznych i analitycznych. Biznes Misja wykorzystuje zarówno cookies sesyjne i pliki cookies trwałe. Mechanizmy plików cookies nie pozwalają autorowi Bloga na identyfikację czytelnika, nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika. Biznes Misja wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne: cookies i kod śledzenia Google Analytics w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Youtube.com – celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji tego serwisu (m.in. osadzania filmów pochodzących z Youtube.com na moim blogu przy pomocy narzędzi portalu Youtube.com). Pamiętaj, że na Youtubie wyświetlane są nie tylko filmy użytkowników, ale również materiały reklamowe, w tym reklamy w trakcie filmów, możliwa jest więc instalacja plików cookies związanych z reklamami na Youtube. Instagram – celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na blogu

Każdy czytelnik może wyłączyć pliki cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. Korzystanie z bloga będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies.

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest blog. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji czytelników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa.

Newsletter

Otrzymywanie newslettera bloga Biznes Misja jest całkowicie dobrowolne, jednak dla jego otrzymywania konieczne jest udostępnienie Twojego adresu e-mail. Jeżeli chcesz możesz również podać swoje imię, jednak nie jest ono wymagane. Udostępnione dane zostają zapisane w bazie systemu MailChimp na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będę prowadzić bloga i rozsyłać newsletter, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera. Twoja rezygnacja spowoduje usunięcie danych.

Wiadomości e-mail

Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się ze mną drogą mailową, tym samym przekazujesz mi adres e-mail, z którego korzystasz, a także inne dane osobowe, jeżeli takowe zawrzesz w treści wiadomości.  W takiej sytuacji podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Ciebie tą drogą kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem businessmisja@gmail.com. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami jestem uprawniona do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mogę powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników bloga innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Blog Biznes Misja znajduje się aktualnie na serwerach cyber_Folks S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, KRS: 0000612359, powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze. Dane związane z wysyłką newslettera powierzam firmie obsługującej newsletter. Obecnie jest to firma The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Afiliacja
Niektóre linki na blogu mogą być linkami afiliacyjnymi.

Proszę, pamiętaj również o tym, że są takie sytuacje, kiedy prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych organom państwowym, na przykład organom ścigania – w takiej sytuacji dane zostaną udostępnione.

RODO

Dane osobowe zbierane są przez Administratora Biznes Misji – Łukasz Smolarski adres. Al. KEN 94/67 02-777 Warszawa, NIP 7342968731 w celu informowania o bieżących działań Biznes Misji. Dane osobowe umożliwią nam przekazanie Panu/Pani informacji o podejmowanych przez Administratora przedsięwzięciach i projektach, przesyłaniu informacji zaproszeń i ofert z nimi związanych.

Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest na czas nieznaczony. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Pana/Pani dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam wpis Pana/Pani do bazy danych. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody:
Ja, niżej podpisany, działając świadomie i dobrowolnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Biznes Misji – Łukasz Smolarski adres. Al. KEN 94/67 02-777 Warszawa, NIP 7342968731 moich danych osobowych w celu informowania o realizowanych działaniach Biznes Misji. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych. osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.